Oferta

Wdrażanie wymagań EN 1090, EN 15085, ISO 3834, EN 12101-3

Wdrażanie wymagań EN 1090, EN 15085, ISO 3834, EN 12101-3

Zakładowa Kontrola Produkcji wg wymagań m.in.:

  • PN-EN 1090-2: Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2:Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych – wyroby budowlane;

  • PN-EN 12101-3 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Cześć 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)” – wentylatory specjalne;


Wdrażanie wymagań norm branżowych dotyczących jakości w spawalnictwie m.in.:

  • serii norm PN-EN ISO 3834: Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – jakość w spawalnictwie;

  • normy PN-EN 15085-2: Spawanie pojazdów szynowych – Część 2: Wymagania jakości

    i certyfikacja zakładów spawalniczych – jakość w ramach produkcji pojazdów szynowych lub ich elementów;

  • inne wymagania związane z jakością i zarządzaniem produkcją.

 

Dostosowanie do aktualnych wydań norm zawierających wymagania.

Integracja z funkcjonującymi Systemami Zarządzania ISO 9001.

Date

20 September 2022

Tags

Systemy zarządzania i Wymagania norm ISO