Oferta

Szkolenia energetyczne i elektroenergetyczne (G1, G2, G3)

Szkolenia energetyczne i elektroenergetyczne (G1, G2, G3)

KURSY EKSPLOATACJI i DOZORU URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ENERGETYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH (Grupa 1 - G1, Grupa 2 -  G2 i Grupa 3 -  G3) oraz odnawianie uprawnień

Szkolenia dla osób zajmujących się dozorem  i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych (np. sieci elektryczne, urządzenia elektryczne) i energetycznych (m.in.: kotły, urządzenia grzewcze, instalacje gazowe), w tym egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany komisje SPE. 

Stanowiska eksploatacji, to stanowiska osób wykonujących prace.

Stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Nabycie uprawnień jest wymagane zgodnie z:  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Uprawnienia jest ważne przez 5 lat 

Date

20 September 2022

Tags

Kursy i Szkolenia