Oferta

Kwalifikowanie technologii spawania wg ISO 15614, ISO 15613

Kwalifikowanie technologii spawania wg ISO 15614, ISO 15613

Forma i zakres prowadzonych prac w ramach kwalifikowania technologii spawania (WPQR) lub zgrzewania (WPQR) lub lutowania (BPQR) lub cięcia (CPQR):

  • zebranie informacji na temat realizowanych procesów spawalniczych i weryfikacja posiadanych uprawnień personelu wykonującego prace spawalnicze,
  • ustalenie parametrów złącza próbnego celem objęcia kwalifikowaną technologią jak najszerszej grupy wyrobów spawanych,
  • opracowanie instrukcji pWPS zgodnie z normą mającą zastosowanie np.: PN-EN ISO 15614-1,
  • wizyta na terenie Zakładu i nadzorowanie prac przy wykonywaniu złączy próbnych,
  • dostarczenie gotowych próbek do laboratorium,
  • współpraca z jednostką certyfikującą w zakresie uzyskania kwalifikacji technologii.

Date

08 September 2023

Tags

Nadzory i technologie spawania