advert 1
advert 2
advert 3

Facebook FanPage

O Firmie PDF Drukuj Email

1994 maj

Rozpoczcie dziaalnoci PTH "DVZ" w Katowicach, w zakresie usug szkolenia i doradztwa naukowo-technicznego,

1994 listopad

Wpis Orodka Ksztacenia Kadr "DVZ" do ewidencji niepublicznych placwek ksztacenia pod nr 229/94, prowadzonej przez Kuratora Owiaty w Katowicach,

1998 grudzie

Przeniesienie dziaalnoci PTH "DVZ" oraz Orodka Ksztacenia Kadr "DVZ" do Pszczyny,

1999 listopad

Wpis Orodka Ksztacenia Kadr "DVZ" do ewidencji niepublicznych szk i placwek owiatowych prowadzonej przez Starost Powiatu Pszczyskiego funkcjonujce do dnia dzisiejszego (zawiadczenie nr 6/99)

2000 wrzesie

Przeniesienie gwnej siedziby firmy PTH "DVZ" do or

2004 wrzesie

Otrzymanie akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci do wdraania usug w nastpujcych dziedzinach specjalizacji:

  1. Wdraanie systemu zarzdzania jakoci.
  2. Wdraanie systemu zarzdzania rodowiskiem.
  3. Analiza wymaga odpowiednich standardw/dyrektyw, analiza zgodnoci ze standardami/dyrektywami, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

2006 luty

Wpis Orodka Szkolenia do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewdzki Urzd Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00025/2006.

Pozostae informacje

Posiadamy Atest i Licencj Instytutu Spawalnictwa do szkolenia i weryfikacji uprawnie spawaczy oraz uznanie TV Rheinland w tym zakresie.

Uzyskalimy rwnie rekomendacj TV Rheinland w zakresie doradztwa, szkole i wdraania systemw zapewnienia jakoci zgodnych z wymaganiami norm ISO serii 9000.

Przedsibiorstwo Techniczno - Handlowe "DVZ" Adam Zagrodnik korzystajc ze swoich moliwoci kadrowych byo i jest w stanie nawiza wspprac z wieloma uznanymi instytucjami naukowymi oraz technicznymi. Zaliczy do nich mona w pierwszym rzdzie Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, TV Rheinland, UDT oraz SLV Hanover. Do grona naszych klientw naley wiele firm produkcyjnych w brany energetycznej, gazowniczej, grniczej, inynieryjno-budowlanej i inynieryjno-konstrukcyjnej.

Naszym zadaniem jest wsppraca z Firmami polegajca na przeprowadzaniu konsultacji, rnego typu szkole, auditw wewntrznych i auditw technicznych oraz bieca pomoc w osiganiu skutecznoci poprzez funkcjonalno systemu zarzdzania. Chcemy rwnie nadmieni, e przeprowadzilimy procesy wdraania systemw jakoci w kilkunastu firmach rnych bran z pozytywnym rezultatem.

 

NAJBLISZE SZKOLENIA

No current events.

Szukaj