advert 1
advert 2
advert 3

Facebook FanPage

Archiwa

Filtr 

 • Kurs VT w grudniu zgodnie z planem

  Kurs bada wizualnych VT 1+2 odbdzie si zgodnie z planem. Po wielu staraniach udao si zgromadzi wystarczajc grup uczestnikw. S jeszcze wolne miejsca, dlatego wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Kolejne szkolenie VT dopiero pod kon...
 • Kursy PT i MT zgodnie z planem

  Zgodnie z harmonogramem realizujemy zaplanowane w listopadzie kursy badan penetracyjnych oraz magnetyczno-proszkowych. Powiadomienia dla uczestnikw kursu PT zostay ju wysane poczt elektroniczn - prosimy o potwierdzenie. Dla kursw MT informacje bd...
 • Za niewiele ponad miesic rozpoczyna si ostatnia sesja kursw bada nieniszczcych - po kolei PT, MT, VT. Ju dzi zachcamy wszystkich, ktrzy wstpnie wyraali ch uczestnictwa w kursach do przysyania zgosze. Przypominamy, e na kadym z kursw obo...
 • W dniach 19.10. - 21.10.2010 na terenie EXPO SILESIA odbd si Midzynarodowe Targi Spawalnicze. Jest to najwiksze wydarzenie brany spawalniczej w rodkowo-wschodniej Europie. Zachcamy wszystkich do odwiedzenia targw i skorzystania z moliwoci zapoz...
 • 1 wrzenia 2010 obchodzilimy 10 rocznic obecnoci naszej firmy w orach. Bardzo cieszymy si z faktu, e przez ten okres udao nam si utrzyma na rynku i pozyska klientw nie tylko z naszego regionu, ale praktycznie z caej Polski. Mamy nadziej e Fi...
 • Kurs MT zgodnie z planem

  Zaplanowany na przyszy tydzie kurs bada magnetyczno-proszkowych odbdzie si zgodnie z planem. Potwierdzenia dla uczestnikw zostan przesane najpniej do jutra. Wszystkich chtnych na to szkolenie zapraszamy do przesyania zgosze. S jeszcze wolne...
 • Niestety z przyczyn od nas niezalenych jestemy zmuszeni przesun termin kursu bada wizualnych VT1+2 na padziernik. Informacje na ten temat zostay przekazane zainteresowanym osobom, a ich zgoszenia zostay przeniesione na kolejny termin. W przypadku...
 • Rozpoczynajcy si w dniu 30.08.2010 kurs bada wizualnych VT1+2 odbdzie si zgodnie z planem. Potwierdzenia oraz informacje dotyczce organizacji szkolenia zostan wysane poczt elektroniczn w dniu dzisiejszym, w godzinach popoudniowych na adres poda...
 • Jeszcze w tym miesicu odbdzie si kurs bada wizualnych VT1+2 (cena 3400 z,-, bez egzaminu 2600,- z). S jeszcze wolne miejsca. Na pocztku wrzenia wystartuje najprawdopodobniej kurs bada magnetyczno-proszkowych MT1+2 (cena 3400 z, bez egzaminu 260...
 • Przypominamy uczestnikom kursu bada ultradwikowych, e kolejna cz szkolenia rozpoczyna si w poniedziaek 23.08.2010 o godzinie 9.00. Druga cz szkolenia koczy si egzaminem sprawdzajcym, ktry odbdzie si w sobot 04.09.2010. Prosz uwzgldni...
 • Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.: "Auditor wewntrzny Systemu Zarzdzania Bezpieczestwem i Higien Pracy wg PN-N 18001", ktre odbdzie si od 2 do 4 sierpnia w Zespole Paacowym w Kurozwkach. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adre...
 • Badania wizualne w sierpniu

  Kurs bada wizualnych VT1+2 zosta przeniesiony na termin sierpniowy. Wszystkich chtnych zapraszamy na szkolenia z zakresu bada nieniszczcych. Przypominamy, e rekrutacja na poszczeglne kursy trwa. Terminw szkole do koca roku pozostao niebyt duo ...
 • Mio nam poinformowa, e zgodnie z harmonogramem bdziemy realizowa szkolenie z zakresu bada ultradwikowych. Wszystkich chtnych zapraszamy do przesyania zgosze. Uwaga! Obowizuje inny formularz karty zgoszenia. Jeli jestecie Pastwo zaintereso...
 • W zwizku z tym, e zaplanowany w maju kurs z zakresu bada magnetyczno-proszkowych nie doszed do skutku postanowilimy, e zostanie on przesunity na termin wrzeniowy od 06.09 do 11.09.2010. Wszystkich chtnych zapraszamy do przesyania zgosze. Tylko...
 • Kursy PT i MT - wolne miejsa

  Cay czas trwaj zapisy na majce si odby w maju kursy bada nieniszczcych. Rozpoczlimy ostatni etap przygotowa do kursu PT1+2. W przyszym tygodniu we wtorek zostan wysane potwierdzenia do Firm zgaszajcych swoich pracownikw na szkolenie z bada...
 • Ze wzgldu na brak moliwoci zorganizowania z przyczyn technicznych kursu bada penetracyjnych, majce si odby w przyszym tygodniu szkolenie zostao przesunite na maj. Nowy termin kursu PT1+2 to 10.05 do 15.05.2010. Wszystkich zainteresowanych serdec...
 • Wpis do rejestru WUP zaaktualizowany na 2010 rok

  Informujemy, e nasza firma pomylnie przesza proces aktualizacji wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewdzki Urzd Pracy w Katowicach. Oznacza to, e take w tym roku osoby wysyane przez lokalne Urzdy Pracy bd mogy ucze...
 • Kurs UT1+2 - ustalono termin

  W wyniku przeprowadzonych rozmw z Instytutem Spawalnictwa zosta potwierdzony termin kursu bada ultradwikowych. Szkolenie bdzie odbywao si w dwch dwutygodniowych turach. Pierwsza cz obejmujca zakres UT1 planowana jest w terminie od 21.06. do 0...
 • Szkolenie VT w lutym zgodnie z planem

  Pierwszy w tym roku kurs bada wizualnych odbdzie si zgodnie z planem w terminie od 22.02. do 26.02.2010. Zapraszamy do zapoznania si z terminami kolejnych szkole. Wczeniejsze zgoszenie gwarantuje Pastwu miejsce na szkoleniu....
 • Nowa strona WWW

  Ju na pocztku roku postanowilimy zmodyfikowa wygld naszej strony internetowej. Rozpoczcie prac nastpio w styczniu, natomiast w lutym wystartowaa testowa wersja strony, ktr oficjalnie publikujemy dzisiaj. ...

NAJBLISZE SZKOLENIA

No current events.

Szukaj